Resource Therapy come negoziare con le proprie parti di personalità disfunzionali. Elton Kazanxhi

Molte persone vivono in conflitto con le proprie parti disfunzionali. Sono parti che vivono stati di dipendenze, stati fobici, ansiosi e di preoccupazione.

In questo video spiego come interagire con queste parti è come gestirle.

Rikthimi në siguri mbas tërmetit dhe përvojës traumatike

 • Pasojat e termetit shkaktojnë gjendje iperaktivizuese alarmuese. Ditë dhe ore te tera personi fillon dhe te angazhohet se si te shmange mendimet negative.
 • Një pjesë e madhe e shërimit të traumas ndihmon sistemin nervor të bëhet më “elastik”. Në vend që të kaloni disa orë ose madje ditë duke u “zhytur” në një gjendje terrori, tensioni dhe nervozizmi pasi që jeni traumatizuar, bërja e një ose më shumë prej këtyre ushtrimeve mund të ndihmojë sistemin tuaj nervor të zhvendoset në një “gjendje tjetër” më shpejt.
 • Disa shkathtësi Rezilence (aftësia për t’u rikuperuar shpejt ngaik vështirësitë)  që mund ti praktikoni teksa rikuperoheni nga TraumaSa herë që të bëni një aktivitet ose ushtrim si këto më poshtë, kjo e mëson sistemin tuaj nervor të jetë më fleksibël dhe të kthehet(qetësohet) më shpejt nga gjendja e aktivizuar.
 • Praktikimi i ushtrimeve të qëndrueshmërisë në mënyrë të rregullt është si të shkoni në një “palestër të sistemit nervor” dhe të ushtroni funksione të shëndetshme të sistemit tuaj nervor derisa ato të bëhen sërrish të forta.-Shkathtësitë e ndërtimit të qëndrueshmërisë në praktikë për rikuperimin e traumës:

 • 1. TOKËZIMI- (eng.Grounding)
  Ndjeni këmbët në tokë.
  Ndjeni gravitetin.
  Ndjeni presionin e trupit tuaj në atë që e mbështet atë.
  Ndjeni strukturën e objekteve me gishtat.
  Emërtoni detaje të asaj që prekni, shihni, dëgjoni, nuhasni dhe shijoni.

 • 2. Ndjekje/ Ndjesi e Ndjenjës ( eng.Tracking/ Felt Sense)
  Vendosni vëmendjen tuaj në ndjesitë në trup dhe monitoroni ato për një periudhë kohore.
  Përshkruajini ato dhe vini re kur ato ndryshojnë.
  Qëndroni me veten tuaj edhe nëse shfaqet diçka shumë e pakëndshme.
  Sfidoni veten të qëndroni prezent edhe në atë moment.

 • 3. Ngadalësimi / Titrimi (eng.Slowing / Titration)
  Ngadalësoni qëllimisht emocionet tuaja dhe ndjesitë shqetësuese të trupit, ashtu si ngadalësoni tempon e muzikës.
  Ndani dhe punoni vetëm me një pjesë të vogël të emocioneve ose ndjesive dhe lini pjesën tjetër për më vonë, si marrja e vetëm një kafshimi nga byreku.

 • 4. Burimi (eng.Resourcing)
  Krijoni një Vend të Sigurtë imagjinar (Safe Place), ose kujtoni një përvojë të sigurt, qetësuese dhe ngushëlluese që keni pasur në jetën tuaj. Imagjinoni se jeni atje dhe vini re atë që ndjeni. Dijeni se gjithmonë mund të shkoni në këtë vend në imagjinatën tuaj nëse keni nevojë të qetësoheni.

 • 5. Pendulimi- (eng.Pendulation)
  Jini thellësisht të pranishëm në një zonë të trupit tuaj ku ndjeni aktivizim, siç është terrori, zemërimi, paniku, tensioni. Pastaj lëvizni vëmendjen tuaj në një vend neutraliteti ose qetësie në trupin tuaj. Shumë ngadalë kthehuni para-prapa, midis këtyre zonave. Ndërtoni aftësinë tuaj për të qëndruar me negativen. Gjithashtu ndërtoni aftësinë tuaj për të ndjerë përsëri gjëra pozitive dhe për të qëndruar me këto pozitivet.
 • 6. Ushtrime Kontakti / Vetë-Mbajtjeje (eng. Contact/Self Holding exercises)
  Vendosni duart tuaja në pjesët e trupit tuaj që ndjejnë ndjesi të vështira (tension, siklet). Vini re se si ndihen duart në trup. Vini re se ndjeni trupin nën duart e juaja. Vini re se si ndihet hapësira në trupin e vendosur midis duarve.
  7. Komuniteti( eng.Community)
  Socializohuni dhe merrni pjesë në komunitetin tuaj. Lidhja njerëzore ndërton qëndrueshmëri.
  8. Prania (eng. Presence)
  Praktikoni vendosjen e vetëdijes tuaj në çdo emocion ose ndjesi që shfaqet brenda jush. Flisni drejtuar asaj, “Ti je e mirëpritur këtu.” Qëndroni me të në një mënyrë të dashur dhe të dhembshur.
  9. Vetë-pranim (eng. Self-Acceptance)
  Punoni për të zvogëluar mendimet “duhet” për veten tuaj. Lejoni vetes hapësirën dhe kohën që trupi, emocionet dhe mendja juaj të “përqafohen” dhe të kalojnë proceset që duhet kaluar.
  10. Vetë-Empatia (eng. Self-Empathy)
  Praktikoni të jeni të butë me veten tuaj. Praktikoni vetë-empatinë.
  http://www.emiitaly.com 

La saggezza del corpo. Una ricerca contro le terapie cognitive.

La saggezza del corpo

Questa è stata un’età d’oro per la ricerca sul cervello. Ora abbiamo fantastiche scansioni del cervello che mostrano quali reti nel cervello aumentano durante diverse attività. Ma questa enfasi sul cervello ha alimentato sottilmente l’illusione che il pensiero avvenga solo dal collo in su. È alimentato l’illusione che le parti avanzate del nostro pensiero siano le parti “razionali” in alto che cercano di controllare le parti più “primitive” in basso.

Quindi è interessante il numero di scienziati che ora si stanno concentrando sul pensiero che accade non nel cervello ma nell’intestino. I neuroni si diffondono attraverso le viscere e c’è una crescente attenzione sul nervo vago, che emerge dal tronco encefalico e si aggira nel cuore, nei polmoni, nei reni e nell’intestino.

Il nervo vago è uno dei percorsi attraverso i quali il corpo e il cervello parlano tra loro in una conversazione inconscia

Referenze https://www.nytimes.com/2019/11/28/opinion/brain-body-thinking.html

Trattamento della dissociazione Strutturale di Kathy Steel e la Resource Therapy.

La teoria della dissociazione Strutturale della personalità Propone Che i Pazienti con disordini Complessi Legati al trauma Siano caratterizzati da Una divisione della Loro personalità in vario prototipiche parti, ognuna con le basi citare in giudizio psicobiologiche. Come una o Più parti “Apparentemente Normali” (ANP), i Pazienti Hanno Una propensione a impegnarsi in sistemi d’Azione evolutivi il preparati per l’adattamento alla vita quotidiana per Guidare le Loro Azioni. Due o Più parti “emotiva” (EP) Sono fissate nell’esperienza traumatica. Vieni EP, i Pazienti coinvolgono prevalentemente sistemi di azione Informazioni relative alla Difesa fisica e al pianto di attaccamento. ANP ED EP Non Sono sufficientemente integrati,Tutte le parti Sono bloccate da tendenze disadattive Che mantengono la dissociazione, inclusa Una serie di fobie, Che E Uno dei Temi Principali di questo articolo. Il Trattamento Orientata alla fase AIUTA i Pazienti a sviluppare gradualmente Azioni adattive mentali e comportamentali, Superando Così le Loro fobie e la dissociazione Strutturale.

La fase 1, “RIDUZIONE e stabilizzazione dei sintomi”,

E Orientata al Superamento delle fobie di contenuti mentali, parti dissociativa e Perdita di attaccamento e attaccamento con il terapeuta. La fase

2, “Trattamento delle memorie traumatiche”, ë diretta un Superare la fobia delle memorie traumatiche e le fobie correlate all’attaccamento insicuro Agli autori, in Particolare NEGLI EP.

Nella fase 3, “integrazione e riabilitazione”, il Trattamento si concentra sul Superamento delle fobie della vita normale, sull’assunzione e sul Cambiamento sani e sull’intimità. Nella misura in cui la teoria della dissociazione Strutturale funge da euristica integrativa per il Trattamento,

Novembre di tre anni fa diedi avvio alla prima associazione di Emdr in Albania

Trajtimi Universal ne psikotraumatologji EMI Therapy.

Trajtimi universal i traumës na mëson dhe na detyron të kalojmë në disa faza. Përpara se të trajtohen kujtimet traumatike.

👉Modeli Trifazik I lindur në 1940 nga babai i psikotraumatologjisë Pierre Janet për shumë vite ka qenë dhe është modeli guide përsa I perket traumatologjise.
Nga modeli parë Trifazik deri sot shumë autorë të tjerë kanë dhënë kontributet e tyre. Philips e Frederiks në 1995 ndërtuan modelin quajtur SARI.

👉Ky model sot është përvetsuar në shumë modele terapeutike atë mund ta gjejmë në modelin EMDR, EMI, Somatic Experience, Ego State Therapy.

👉Nuk ka rëndësi se çfarë modeli terapeutik profesionisti ndjek e rëndësishmja është të ndiqen fazat e trajtimit traumatik. Ndiqja e fazave shpien sigurishte klientin në rezultatin përfundimtar.

Dr. Elton Kazanxhi

emdr #emi #nlp #somaticexperience #emiitaly #eminorthmacedonia

Infografica trattamento a Fasi nella EMI Therapy

👉Qui l’infografica Fasi del trattamento in EMI Therapy.

Il trattamento trifasico di Janet caposaldo della psicotraumatologia negli anni è stato integrato e trasformato da molti autori, ultimo è il SARI model di Phillips & Frederick (1995). Il SARI model viene universalmente riconosciuto anche dalle società internazionali come. (ISTSS ESTSS).

Qui le fasi del trattamento in EMI Therapy corrispondono per molte ovvie ragioni anche ad altri approcci:

👉 Vedesi le 8 fasi del protocollo standard in #EMDR (Shapiro 1995).

👉 Ego State Therapy (Watkins)

👉Somaticexperience (Levine)

👇Sono sempre più convinto che la paternità di un approccio non può appartenere a nessuno se non al genere umano.

Vedi la versione completa sul sito della EMI ITALY clicca qui sotto 👇

Trattamento a fasi nella EMI Therapy

La Resource Therapy di Gordon Emerson. Workshop specialistico per la prima volta in Italia.

La terapia delle risorse, come la Ego State Therapy, è una terapia di parti, ma le sue tecniche consentono l’accesso alle parti con o senza ipnosi.

Essa fornisce la possibilità di fare una una diagnosi-intervento dettagliata della personalità.

Essa permette ai terapisti, Psicologi coach, Counsellor, nutrizionisti di rispondere a problemi difficili dei loro clienti con tecniche semplici.

Le Linee guida sono molto chiare ed aiutano i terapisti a diagnosticare i pazienti in diverse categorie suddivisi per emozioni, comportamenti indesiderati e conflitti interni.

Le nostre parti della personalità sono le nostre risorse.

La buona salute mentale è sana quando queste risorse funzionano normalmente e sono in armonia fra loro.

Le azioni RT consentono ai terapisti di individuare rapidamente le risorse che devono essere modificate.

La personalità del cliente viene descritta con una migliore comprensione del perché i pazienti presentano PTSD, disturbi alimentari, depressione, dipendenze e molti altri stati psicologici del perché non fanno un cambiamento.

Scoprire le proprie risorse subconscie migliora le prestazioni sportive, le prestazioni accademiche e generalmente consente ai pazienti di rispondere al meglio verso la risolozione dei problemi psico- somato -emotivi .

Nel Mondo la Resource Therapy viene usata dai performer, attori, psicologi, coach nutrizionisti, medici per comprendere al meglio il proprio cliente e fare una propria sessione di coaching definendo al meglio gli obiettivi da raggiungere.

L’autore

Il dottor Gordon Emmerson è membro onorario della School of Psychology presso la Victoria University di Melbourne. È autore dei libri “Ego State Therapy” (2003, 2007, 2010), “Advanced Techniques in Therapeutic Counselling (2006) e Healthy Parts Happy Self (2012). Ha sviluppato la teoria e la terapia della personalità delle risorse e ha sviluppato tecniche per lavorare con molte condizioni psicologiche. Come psicologo registrato e membro dell’Australian Psychological Society, ha pubblicato numerosi articoli e ha condotto e pubblicato ricerche cliniche sperimentali. Il dott. Emmerson ha tenuto seminari in Australia, Sudafrica, Germania, Regno Unito, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Medio Oriente. Si occupa di conferenze e convegni di base sui suoi approcci terapeutici. Fornisce formazione di base, una qualifica clinica in terapia delle risorse e una formazione clinica avanzata nelle risorse

PASCAL

Le tecniche di Osteopatia somatoemozionale a cura di Elton Kazanxhi

Non è nuovo il concetto di rilascio emozionale in Psicotraumatologia, chi come me ha avuto la fortuna di formarsi in terapie corporee come lo Shiatsu, Soma Bioenergetica, Reiki e qualche workshop di cranio sacrale, sa perfettamente cosa succede al corpo quando è esposto allo stress ed esperienze traumatiche.

Oggi parliamo di somatosensoriale o meglio di rilascio emozionale e di come il tocco delicato del terpista craniosacrale può avviare processi di rilasciamento che portano il paziente a contatto con aspetti nascosti della sua disfunzione.

Questi processi sollecitano la memoria #body #state #memory del paziente, come se questa fosse depositata nei tessuti, e portano in superficie le componenti emozionali di eventi traumatici passati di cui il paziente può non avere nemmeno il ricordo.

E’ come se l’energia traumatica fosse rimasta intrappolata, con le sue emozioni dolorose, liberando le quali cessa di esercitare la sua azione dannosa sull’organismo. Questi processi possono essere agevolati dal dialogo verbale, con il quale il paziente dà voce alle sue sensazioni, alle immagini, ai pensieri, in un percorso che porta a reinterpretare la propria esperienza in chiave evolutiva.

Origini e sviluppo

Il concetto di Rilascio SomatoEmozionale si è sviluppato come frutto di molteplici esperienze condotte dal Dr. John Upledger, con i suoi collaboratori, a partire degli anni ’70. Nel praticare la Terapia CranioSacrale si verificavano movimenti spontanei nel corpo del paziente che lo portavano ad assumere la posizione terapeutica, nella quale cessava il dolore e vi era un profondo rilassamento. I rilasciamenti di calore e di tensione che avvengono in tale posizione vengono interpretati come dispersione dell’energia in eccesso, assorbita durante il trauma e localizzata in una ristretta area del corpo, alla quale viene dato il nome di cisti energetica.

A questi fenomeni si può associare la liberazione, da parte del paziente, di emozioni che fanno rivivere l’evento traumatico, come se fossero contenuti nella cisti energetica, consentendo di liberarsi definitivamente dei suoi effetti, attraverso un processo più generale che prende il nome di Rilascio SomatoEmozionale.

Ma cos’è un trauma? Nella comune accezione di trauma fisico abbiamo un impatto sui tessuti che può attivare meccanismi di riparazione, di protezione e di adattamento da parte dell’organismo. La condizione emotiva al momento del trauma pare giocare un ruolo importante nella sua risoluzione. Un trauma non completamente risolto può manifestare i suoi effetti a distanza di tempo ed in maniera non immediatamente riconducibile ad esso. Possiamo avere traumi anche di origine chirurgica, chimica, ambientale, relazionale, ecc. Un trauma rappresenta un insulto energetico con il quale il corpo deve confrontarsi, e se non è in grado di dissipare subito l’energia traumatica può essere aiutato a farlo in seguito tramite il processo di Rilascio SomatoEmozionale.

Questa metodica fu insegnata per la prima volta dal Dr. John Upledger a Chicago nel 1980 ed ora può essere appresa tramite i corsi SER-I e SER-II presso le sedi riconosciute dall’Istituo Upledger International.

Consultami per una seduta al mio studio a Jesi.

IL TUO CERVELLO È COME UN GIARDINO ESSO HA BISOGNO DI ESSERE POTATO

C’è un vecchio detto nella neuroscienza che dice : i neuroni che si accendono nello stesso tempo si legano insieme. 

Ciò significa che più si esegue un neuro-circuito nel cervello, più forte diventa quel circuito. Ecco perché, per citare un’altro vecchio detto as, la pratica rende perfetti. Più pratichi il pianoforte, o parli una lingua o fai il giocoliere , più forti diventano quei circuiti.

La capacità di apprendere non riguarda solo la costruzione e il rafforzamento delle connessioni neurali.

Per anni questo è stato al centro dell’apprendimento di cose nuove. Ma a quanto pare, la capacità di apprendere non riguarda solo la costruzione e il rafforzamento delle connessioni neurali. Ancora più importante è la nostra capacità di abbattere quelli vecchi. 

Si chiama “potatura sinaptica”. Ecco come funziona

Immagina che il tuo cervello sia un giardino, tranne che invece di coltivare fiori, frutta e verdura, coltivi connessioni sinaptiche tra i neuroni. Queste sono le connessioni che i neurotrasmettitori come la dopamina, la seratonina e altri attraversano.

Le “cellule gliali” sono i giardinieri del cervello: agiscono per accelerare i segnali tra determinati neuroni. Ma altre cellule gliali sono i depolveratori, tirano su le erbacce, uccidono i parassiti, raccolgono le foglie morte. I giardinieri di potatura del tuo cervello sono chiamati “cellule microgliali”. Potano le tue connessioni sinaptiche. La domanda è: come fanno a sapere quali potare?

I ricercatori stanno appena iniziando a svelare questo mistero, ma quello che sanno sono le connessioni sinaptiche che vengono utilizzate meno vengono contrassegnate da una proteina, C1q (così come altre). Quando le cellule della microglia rilevano quel segno, si legano alla proteina e distruggono – o potano – la sinapsi.

Ecco come il tuo cervello crea lo spazio fisico per te per costruire nuove e più forti connessioni in modo da poter imparare di più.

PERCHÉ IL SONNO CONTA

Ti sei mai sentito come se il tuo cervello fosse pieno? Forse quando si avvia un nuovo lavoro o in profondità in un progetto. Non dormi abbastanza, anche se ricevi costantemente nuove informazioni. Bene, in un certo senso, il tuo cervello in realtà è pieno. Quindi neccisatà di riposo.

Fonte:

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: